do-powod.pruszkow.pl - 1. B??g si?? rodzi, gwiazda wschodzi,
HOME ABOUT GALLERY CONTACT MAP
1. B??g si?? rodzi, gwiazda wschodzi,
Trzej Kr??lowie od wschodu.
Tu z darami, ofiarami, ka?dy swego narodu.
Do Betlejem, gdzie z?o?ony z Panny
Chrystus narodzony,
jad? z licznymi dwory.

2. Lubo w ??obie, jednak sobie Dzieci?? Boga szacuj?,
otworzywszy skarb,
z?o?ywszy wonno???, mir?? daruj?:
a w najczystsze Panny r??ce, Matki Bo?ej,
swej Panience
wdzi??czne dary z?o?yli.

3. Z?oto Pana, a kap?ana kadzid?o oznacza?o,
mira znakiem, m??k?? smakiem
w darach tych wyra?a?o:
co Kr??lowie gdy oddali, Pana w ??obie
po?egnali, z matk? Jego Maryj?.

4. I my dary, z serc ofiary dajmy Panu z Kr??lami,
mi?o??? w z?ocie,
zapach w cnocie, mir?? gorzk? i z nami:
Prosz?c Pana poznanego,
Boga w ??obie z?o?onego,
by nas niebem darowa?.

poprzednia piosenka nastepna piosenka


zobaczdane osoboweaudyt ochrony danych osobowych